Skip to Main Content

Regal Elan Roses: Sweetheart Mix

Godiva Chocolates

Godiva Chocolates

The Giving Bear

The Giving Bear

The Loved Bear

The Loved Bear

The Original Bear

The Original Bear


 • All prices in USD ($)

 • One Dozen

  xx17122021

 • 18 Roses

  xx17182021

 • Two Dozen

  xx17242021

 • 30 Roses

  xx17302021

 • 3 Dozen

  xx17362021

One Dozen - $79.99

18 Roses - $119.99

Two Dozen - $144.99

30 Roses - $199.99

3 Dozen - $229.99