Skip to Main Content

Regal Elan White Roses


 • All prices in USD ($)

 • One Dozen

  vv00122021

 • Two Dozen

  vv00242021

 • Three Dozen

  vv00302021

 • 50 Roses

  vv00362021

 • 100 Roses

  vv002021

One Dozen size, inches height and inches wide.

One Dozen -

Two Dozen size, inches height and inches wide.

Two Dozen -

Three Dozen size, inches height and inches wide.

Three Dozen -

50 Roses size, inches height and inches wide.

50 Roses -

100 Roses size, inches height and inches wide.

100 Roses -